OLO Φ P

2021

OLO 光氛符码添加新元素“直径符号 Φ”,直观地以符号外形表露其纵向仰俯、横向摆首的翻转特色,展现面面具到的全方位光向。细致出色的环状框,一如美丽天体的土星环,温柔圈围着漂浮回旋的发光主体,且听 OLO Φ 为人们轻柔吟唱属于光的咏叹调。

PD OLO P1 11
PD OLO P1 4
NEWS OLO P1 02
SIZE OLOΦ P1

设计师   李慧伦
材质   钢、PP
颜色   流沙金 + 雾黑
光源   LED 6.5W 3000K CRI>90 415lm
尺寸   长 19.7 cm x 宽 13 cm x 高 200 cm (max.)
特殊性   可调整灯罩
型号   SLD-130P

Top